KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

Doğuş Sanayi Kimyasalları; Kaliteyi müşteri odaklı bir perspektif ile, şirket kültürünün ana öğesi haline getirerek tedarik zincirindeki hizmetlerini en yüksek noktaya taşımayı hedefler, bu doğrultuda;

- Müşteri beklentilerinin üzerinde ürün ve hizmet sunmayı,
- Ulusal ve uluslar arası standartları takip etmeyi ve bunları ürün ve hizmetlerine yansıtmayı,
- Gelişen teknolojiyi takip ederek kuruluş içerisinde uygulamaya koymayı,
- Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak amacı ile eğitim faaliyetlerini desteklemeyi,
- Kalite yönetim sisteminin şartlarına uygun olarak süreçlerimizin etkinliğini ve sürekliliğini sağlayarak iyileştirmeyi,
- Tüm çalışma alanlarında yaşayan her canlıya değer veren; doğaya, insan sağlığına ve emniyetine uygun faaliyet ve politikalar geliştirmeyi,
- Takım ruhunu desteklemeyi,

kalite politikası olarak taahhüt eder.