ANTİ-KOROZİF BOYA VE KAPLAMA

ANTİ-KOROZİF BOYA VE KAPLAMA

Yapısal çeliklerde akılcı koruma…

Korozyon, doğal olarak ortaya çıkan bir olgudur, yaygın olarak çevresel etkilerden dolayı maddelerin, genellikle metallerin ve özelliklerinin bozulması olarak tanımlanır. Doğal tehlikeler gibi korozyon da köprüler, kamuya açık yapılar, kimyasal ve proses endüstrilerindeki tesisler ve otomobiller gibi her türlü yapıda tehlikeli ve yüksek maliyetli hasarlar yaratabilir.

Yapıya uygun verimli çözümlerle fark yaratır…

Korunacak özel malzemelerin özelliğine, kullanımına ve çevresel etkilere bağlı olarak korozyon koruması ve önlenmesi ile ilgili birçok kanıtlanmış metod vardır. Metallerin korunması ile ilgili en sık kullanılan metod, organik malzeme bazlı koruma
kaplamalarının bir veya birkaç kat uygulanmasıdır veya diğer bir deyiş ile “boyanmasıdır”.
Doğuş Sanayi Kimyasalları korozyon koruması amacıyla yüzeye boya uygulanmasından çok daha fazlasını gerçekleştirerek yapıya uygun gerçek çözümlerle fark yaratır. Değişik boya malzemeleri, yüzeyler ve yüzey hazırlama metodları, çevresel koşulların sınıflandırılması ve dikkate alınacak bazı önemli faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.